Garso matavimai - pens.lt

GARSO IZOLIAVIMO MATAVIMAI

Sužinokite savo pastato garso klasę.

paslaugos

Akredituotos laboratorijos pastato elementų garso izoliavimo matavimai.


Laboratorija yra akredituota atlikti pastatų ir pastato elementų garso izoliavimo matavimus pagal LST EN ISO 16283-1; LST EN ISO 16283-2; LST EN ISO 16283-3 bei patalpų aidėjimo trukmės matavimus pagal LST EN ISO 3382-2.

Tai matavimai, kurių metu pamatuojama pastato atitvarų garso izoliacija.

Paimkime kaip pavyzdį dvibutį namą. Dvibučio namo butus skiria bendra tarbutinė siena, kurios garso izoliaciją reikia pamatuoti. Garso šaltinio pagalba sukeliamas garsas pirmo buto patalpoje, kuri ribojasi su tarbutine siena. Pamatuojamas garso lygis toje patalpoje. Tada, esant tam pačiam garso lygiui pirmojo buto patalpoje, pamatuojamas garso lygis antrojo buto patalpoje, kuri taip pat ribojasi su tarbutine siena. Šių matatavimų duomenys naudojami apskaičiuoti standartizuotąjį lygių skirtumą ar elemento tariamąjį garso sumažėjimo koeficientą, kurių reikšmės reikalingos norint pastatą priskirti atitinkamai garso klasei bei išduoti garso izoliavimo matavimo protokolą.

Šie matavimai reikalingi norint sužinoti atitvarų garso klasę, t. y. kaip gerai atitvaros izoliuoja garsą bei prisiduoti pastatą.

Pastato elementų garso izoliacijos reikalavimus nusako statinio projektas, kuriame nurodyta projektinė pastato garso klasė bei STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, kur nurodytos kokios turi būti standartizuotojo lygių skirtumo, elemento tariamojo garso sumažėjimo ar standartizuotojo smūgio garso slėgio lygio vertės norint priskirti pastatą atitinkamai garso klasei.

Kaip atliekami matavimai nurodo LST EN 16283.

Pastatui privalo būti pamatuoti 5% pastato elementų, bet nemažiau trijų. Dvibučiam namui paprastai užtenka pamatuoti tris elementus.