Sandarumo matavimai

Sandarumo matavimai - pens.lt

Akredituoti labaratoriniai sandarumo bandymai:

Pastatų sandarumo matavimams, atnaujintos įrangos dėka galime atlikti sandarumo bandymus nuo ypač mažų ir sandarių A++ namų iki XXXL dydžio pramogų, gamybinių ir prekybos centrų.

Bandymo metu matuojama oro srovė ir slėgio skirtumas, ir nustatoma pastato konstrukcijų oro pralaidumas.

Kas yra sandarumo matavimai?

Pastato sandarumo matavimai nustato pastato sandarumą ir oro nutekimo vietas. Jeigu namas yra nesandarus prarandama daug šilumos. Statinio sandarumas yra vienas iš svarbiausių kokybės rodiklių. Pastato sandarumo matavimai nustato pastato sandarumą ir oro nutekimo vietas. Sandarumo testo tikslas – išvėdinimo lygio sumažinimas ir mažesnės išlaidos ventiliavimui, šildymui, oro kondicionavimui, o taip pat viso pastato klimato kokybės gerinimas.

Kam reikalingas sandarumo testas?

Sandarumo testas reikalingas tam, kad aptikti nesandarius plyšius ir statinio eksploatavimo metu būtų mažesnės išlaidos ventiliavimui, šildymui, oro kondicionavimui, o taip pat viso pastato klimato kokybės gerinimui.

Kokia matavimų nauda?

Sandarumo testo metu matuojama slėgių skirtumas ir nustatoma:

-Bendras plyšių plotas pastato konstrukcijose;

-Išsihermetinimo vietas;

-Pastato konstrukcijų oro pralaidumą.

Kaip atliekamas sandarumo testas?

Pastato sandarumo matavimas atliekamas dirbtinai (“pučiančių durų” pagalba) sukuriant teigiamą ir neigiamą slėgį pastate. Vieno ir dviejų butų gyvenamojo pastato sandarumo matavimai turi būti atlikti visose šildomose pastato patalpose. Gali būti matuojamas iš karto visų pastato šildomų patalpų sandarumas arba gali būti matuojama atskirose šildomose patalpose ar atskirose pastato dalyse. administracinės, mokymo ir gydymo paskirties pastatuose turi būti matuojamas viso pastato arba atskirų patalpų sandarumas. Kai matuojamas atskirų patalpų sandarumas, matavimai turi būti atlikti ne mažiau kaip 10 % pastato šildomame plote, tačiau ne mažiau kaip 3 patalpose: iš jų turi būti išmatuotas sandarumas ne mažiau kaip vienos patalpos, turinčios atitvaras pastato pakraščiuose [3.13], ir ne mažiau kaip vienos patalpos, turinčios atitvaras pastato kompuose. 94.1. vieno ir dviejų butų gyvenamojo pastato sandarumo matavimai turi būti atlikti visose šildomose pastato patalpose. Gali būti matuojamas iš karto visų pastato šildomų patalpų sandarumas arba gali būti matuojama atskirose šildomose patalpose ar atskirose pastato dalyse;

- daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose turi būti matuojamas viso pastato arba atskirų butų sandarumas. Kai matuojamas atskirų butų sandarumas, matavimai turi būti atlikti ne mažiau kaip 10 % pastato butų, tačiau ne mažiau kaip 3 butuose: iš jų turi būti išmatuotas sandarumas ne mažiau kaip vieno buto, turinčio atitvaras pastato pakraščiuose [3.13], ir ne mažiau vieno buto, turinčio atitvaras pastato kampuose;

- administracinės, mokymo ir gydymo paskirties pastatuose turi būti matuojamas viso pastato arba atskirų patalpų sandarumas. Kai matuojamas atskirų patalpų sandarumas, matavimai turi būti atlikti ne mažiau kaip 10 % pastato šildomame plote, tačiau ne mažiau kaip 3 patalpose: iš jų turi būti išmatuotas sandarumas ne mažiau kaip vienos patalpos, turinčios atitvaras pastato pakraščiuose [3.13], ir ne mažiau kaip vienos patalpos, turinčios atitvaras pastato kampuose.

Sandarumo matavimo metodika.

Tais atvejais, kai pagal STR 2.01.09:2005 keliami reikalavimai pastato sandarumui, pastatų sandarumo matavimus turi atitikti bandymams pagal LST EN 13829 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:2015)“ reikalavimus.

Pastatų sandarumo matavimo reikalavimai

A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių gyvenamosios, administracinės, mokymo ir gydymo paskirčių pastatų sandarumas turi būti išmatuotas. Esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita turi neviršyti 0,6 karto per valandą. Kitų energinio naudingumo klasių ir kitos paskirties pastatams sandarumo matavimo reikalavimai nekeliami.

Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ p. 38

 

Kitos paslaugos