Garso matavimai

AKREDITUOTI PASTATO AKUSTINIAI MATAVIMAI IR GARSO KLASĖS NUSTATYMAS

Pastatui tinkamu naudoti būtina nustatyti faktinę garso klasę (A, B, C, D, E). Garso klasei nustatyti atliekami akustiniai matavimai, kur išmatuojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės. Atlikus akustinius matavimus nustatoma garso klasė ir išduodamas garso klasifikavimo protokolas.

Kitos paslaugos